adobe - Kurs Adobe Photoshop

admin kw./ 18/ 2019 | 0

Podstawy grafiki

Różnice pomiędzy grafiką rastrową i wektorową
Podstawowe modele barw
Formaty zapisu grafiki rastrowej
Kompresja
Rozdzielczość obrazu
Skanowanie

Dobór rozdzielczości w zależności od potrzeb
Kadrowanie
Dobór parametrów skanowania
Obszar pracy w programie Adobe Photoshop

Zapoznanie z interfejsem użytkownika,
Paleta narzędziowa
Pasek opcji narzędzi
Korzystanie z palet i dostosowanie ich do potrzeb
Korzystanie z menu kontekstowego
Ustawienia preferencji
Praca z dokumentem

Otwieranie i zapisywanie zdjęć
Tworzenie nowych obrazów
Wyświetlanie informacji na temat pliku
Dodawanie adnotacji do obrazka
Powiększanie obrazka i nawigacja po obrazie
Korzystanie z warstw
Warstwy

Tworzenie obrazka z warstwami
Grupowanie warstw
Używanie palety Warstwy
Przenoszenie i wyrównywanie zawartości warstwy
Edycja warstw
Tworzenie grup odcinania
Określanie atrybutów warstwy
Używanie okna Styl warstwy, edycja stylu
Określanie opcji mieszania warstw
Tworzenie i edycja konturów
Ukrywanie części warstwy
Używanie warstwy dopasowania lub warstwy wypełnienia
Zarządzanie obrazkami z warstwami
Podstawowe operacje na obrazie

Histogram zdjęcia
Zmiana parametrów zdjęcia (wysokość, szerokość rozdzielczość)
Praca z kolorem (tryby i przestrzenie, kanały i głębia bitowa)
Zmiana kontrastu i jasności
Tworzenie własnych obrazów z zastosowaniem palety narzędziowej
Zaznaczanie obszarów obrazka
Operacje na zaznaczeniach
Praca z tekstem

Formatowanie znaków i akapitów
Dzielenie i justowanie
Praca z warstwami tekstowymi
Kompozycja

Skip to content