javascript 736401 960 720 - Kurs JavaScript

admin kw./ 18/ 2019 | 0

Opis szkolenia:
Szkolenie JavaScript przeznaczone jest dla osób pragnących zdobyć wiedzę na temat języka JavaScript w celu tworzenia dynamicznych stron internetowych. Wymagamy aby uczestnik szkolenia, posiadał elementarną wiedzę na temat języka HTML. Na szkoleniu z JavaScript dowiecie się Państwo, jak korzystać z JavaScript do komunikacji z użytkownikami, jak zmienić Document Object Model, walidować formularze, animować grafikę, tworzyć ciasteczka i jak komunikować się z bazami danych.

Program szkolenia JavaScript
Wprowadzenie do języka JavaScript
– Do czego wykorzystywać JavaScript
– Umieszczanie skryptów na stronach www (wewnętrznie i zewnętrznie)
– Podobieństwa do innych jeżyków programowania
– Struktura dokumentu
– Uruchamianie skryptów

Podstawy składni: operacje na danych, podstawowe struktury i operatory
– Proste wyrażenia, liczby i zmienne
– Typy danych w JavaScript
– Operatory arytmetyczne
– Operatory porównania i relacyjne
– Operatory logiczne
– Operatory bitowe
– Operatory przypisania
– Priorytety operatorów
– Instrukcje warunkowe
– Pętle

Tabele

Podstawowe funkcje
– Data i czas
– Funkcje matematyczne
– Funkcje tekstowe
– Zdarzenia i ich obsługa
– Lista zdarzeń
– Wyrażenia regularne
Obiekty wbudowane w język JavaScript
– Konstruktor obiektu
– Obiekt Number
– Obiekt String
– Obiekt RegExp
– Obiekt Date
– Obiekt Math
Formularze

BOM

DOM

Tworzenie własnych obiektów

Ajax
– Ajax w JavaScript
– Ajax z JQery

Skip to content