Internet Ethernet Router CCNA 2 1180x502 - Kurs podstawy sieci komputerowych

admin kw./ 18/ 2019 | 0

Tematyka kursu
Wykład dostarcza podstawowych informacji, niezbędnych do zrozumienia architektury i działania sieci komputerowych. Prezentuje najważniejsze fakty z historii sieci komputerowych i Internetu mające istotny wpływ na obecny ich kształt i możliwości. Przedstawia typowe role klientów (użytkowników komputerów) oraz serwerów w sieciach komputerowych. Prezentuje zasięgi sieci komputerowych (LAN, MAN, WAN). Wyjaśnia budowę podstawowych modeli sieciowych (ISO/OSI, TCP/IP) i przeznaczenie ich poszczególnych warstw. Przedstawia podstawowe aktywne urządzenia sieciowe i ich zastosowanie przy budowie sieci komputerowych (karty sieciowe, koncentratory, przełączniki, mosty, routery). Omawia najczęściej spotykane topologie sieciowe (magistrala, gwiazda, pierścień, siatka), a także wyjaśnia pojęcia związane z segmentacją i domenami kolizyjnymi. Zawarto w nim również informacje o przewodowych i bezprzewodowych mediach transmisyjnych wykorzystywanych przy budowie sieci komputerowych oraz zasadach projektowania okablowania strukturalnego sieci (poziomego i pionowego). Warsztaty umożliwiają praktyczne przećwiczenie materiału z wykładu.

Wykład
Historia sieci komputerowych i Internetu
Rola, zadania i podział sieci komputerowych
Modele sieciowe
Aktywne i pasywne urządzenia sieciowe
Topologie fizyczne i logiczne
Segmentacja i domeny kolizyjne
Przewodowe media transmisyjne
Bezprzewodowe media transmisyjne
Okablowanie strukturalne poziome i pionowe
Warsztaty
Konwersja między systemami binarnym i dziesiętnym
Działania na przestrzeni adresowej IPv4
Zasady projektowania i budowania sieci komputerowych
Okablowanie strukturalne
Projektowania struktury teleinformatycznej
Rozwiązywanie problemów sieciowych
Weryfikacja konfiguracji sprzętowej
Weryfikacja konfiguracji systemów sieciowych i aplikacji
Weryfikacja działania protokołów sieciowych

Skip to content