packet tracer0 - Kurs zarządzania sieciami CISCO

admin kw./ 18/ 2019 | 0

1. Podstawy technologii sieciowych • Modele OSI i TCP / IP • Protokoły Ethernet i IP v4 • Wprowadzenie do IOS (Internetwork Operating System) • Podstawy konfiguracji routerów i przełączników • Konfiguracja i testowanie sieci IP
2. Routing • Routing statyczny • Protokoły wektora odległości: RIP v1 oraz RIP v2 • Projektowanie sieci. Maski o stałej lub zmiennej długości (VLSM). Routing bezklasowy (CIDR) • Protokół stanu łącza: OSPF • Protokół hybrydowy: EIGRP
3. Switching • Wirtualne sieci lokalne (VLAN) • Protokół VTP • Protokół drzewa opinającego (STP) • Routing pomiędzy VLAN-ami • WLAN – podstawy
4. Technologie sieci rozległych (WAN) • Protokół PPP • Frame Relay • Bezpieczeństwo sieci • Listy dostępu (ACL) • DHCP i NAT • Diagnostyka błędów w sieciach WAN.

Skip to content